Karla Vázquez

Química fàrmaco-biòloga | Membre de l´Equip Directiu

Karla és química, farmacèutic-biòloga i ha treballat en l’àrea de propietat industrial dirigida a patents des de fa més de 12 anys. Està especialitzada en patents de camp farmacèutic, ...

Karla és química, farmacèutic-biòloga i ha treballat en l’àrea de propietat industrial dirigida a patents des de fa més de 12 anys. Està especialitzada en patents de camp farmacèutic, químic i biotecnològic, havent-se llicenciat a la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM) i estudiat un Màster en Innovació i Administració de la Tecnologia a la mateixa universitat (Tesis en Procés).

Karla ha treballat en algun dels despatxos mexicans més prestigiosos en propietat intel·lectual, arribant a ser en un d’ells Vice-coordinadora de patents en les àrees química, farmacèutica i biotecnològica. Prèviament, va ser becària JICA-CONACYT de el Programa per a la Formació de Recursos Humans en l’Associació Estratègica Global Mèxic Japó, participant com a investigadora al Osaka Institute of Technology, OIT.

A més, la Karla ha col·laborat amb la UNAM com a instructora tècnica de el curs en tècniques de biologia molecular “Tècniques moleculars per a la identificació de microorganismes: Cas Crysoporthe cubensis” i va desenvolupar una estada professional a l’Institut Nacional de Cardiologia (Ignacio Chávez) realitzant estudis moleculars de les malalties cardiovasculars i la seva associació amb els mecanismes enzimàtics i lipídics en la població mexicana.

La Karla és membre actiu de l’Associació Mexicana per a la Protecció de la Propietat Intel·lectual (AMPPI) mitjançant el Subcomitè d’Examen de Fons I (dirigit a patents d’àrees Farmacèutica, Química i Biotecnologia) i va participar en l’elaboració de la Guia de Criteris de patentabilitat (2012) lliurada a l’Institut Mexicà de la Propietat Industrial (IMPI). A més, participa en el Comitè de Diversitat i Inclusió de AMPPI particularment a través del Subcomitè de Censos.

Llegir més Llegir menys

Qualifications

  • Llicenciada en Química Farmacobiología - UNAM (2007)
  • Maestría en Innovació i Administració de la Tecnología, UNAM (Tesis en Procés)
  • Participant del Programa JICA-CONACYT per la Formación de Recursos Humans en l´Asociació Estratègica Global Mèxic Japó (Osaka Institute of Technology, OIT) (2013)

Idiomes: Espanyol, Anglès y Japonés bàsic

karla.vazquez@giromartinez.com
+52 1 55 1391 7310

Karla Vázquez

Química fàrmaco-biòloga | Membre de l´Equip Directiu