• Assessorem als nostres clients en tot tipus de contractes de llicència, cessió i transferència de drets de propietat intel·lectual. Des de la negociació i redactat de l'acord fins a la inscripció dels canvis registrals.
  • De nou, aportem el coneixement de tots els països de la regió Llatinoamericana, Espanya i Portugal i podem dur a terme actuacions en la mateixa en bloc, com si es tractés d'una única regió. També podem assessorar en processos de "due diligence" i en la redacció de tot tipus d'acords comercials en què la propietat intel·lectual sigui un element fonamental: contractes de subministrament de mercaderies, contractes de col·laboració en el desenvolupament i / o recerca de productes, acords de Joint Venture, contractes d'agència o distribució, NDA s, contractes de coexistència, etc.

Acords de llicència y cesió.

Recordals

Due diligence.

Protecció de dades i privacitat.

Acords comercials.