• Tenim experiència en l'assessorament estratègic previ a la interposició d'un litigi, així com en la representació en judici de clients, fonamentalment internacionals. Ens sentim molt confortables en les institucions i jutjats locals, però coneixem molt bé l'estàndard d'actuació i de comunicació que exigeix un client internacional. Sabem també quines són les diferències entre els nostres sistemes de dret civil i els sistemes de dret comú ( "common law"), de manera que podem informar i gestionar molt bé les expectatives de clients estrangers en qualsevol país de la regió.
  • Som molt sensibles també a les particularitats que exigeix la comunicació entre client-advocat i tenim molt clara la importància de comprendre tant el negoci dels nostres clients com el seu interès específic amb aquesta actuació litigiosa en concret. Tot això, de nou, amb la intenció de combinar pragmatisme i rigorositat.
  • Finalment, un dels grans focus d'actuació a la regió és la necessitat de controlar i actuar en les autoritats duaneres de cada un dels països que conforma la mateixa. Aquest és un dels grans reptes que té una zona tan important des del punt de vista geogràfic i comercial, fragmentada en molts països amb les seves respectives fronteres. Giró Martínez pot coordinar i executar actuacions en tots els països de la regió mitjançant la nostra presència directa a la majoria d'ells.

Litigiis.

Oposicions.

Nulitats.

Actuacions en aduanes.

FTO: Informes de risc