Oferim tots els serveis d’una boutique d’IP, privacitat de dades i noves tecnologies. Som plenament conscients que als nostres clients els interessen els resultats. Per això estructurem els serveis que prestem en funció de l’objectiu buscat: protegir, disputar o negociar drets de propietat industrial i intel·lectual.

Sigui quin sigui l’objectiu buscat, els serveis que ofereix la nostra firma combinen l’assessorament de professionals especialitzats en el tràmit, amb el de professionals especialitzats en el litigi i en l’assessorament substantiu. Pensem que en la majoria dels casos no té sentit demanar un dret que difícilment va a concedir-se o que, si escau, no es podrà oposar a tercers. Per això és important que els equips de tramitació treballin en col·laboració amb els equips de litigi i assessorament substantiu.

Finalment, al tenir representació en dos continents, Europa i Amèrica de Sud, el nostre equip pot compaginar els coneixements de cadascuna d’aquestes regions per oferir un servei sofisticat i aprofitar les sinergies que puguin existir. En efecte, en no poques ocasions, el que ha succeït davant institucions d’Europa podrà influir positivament en l’estratègia a seguir a Llatinoamèrica.