Ens regim per un Codi de Conducta professional que aspira a que, en la nostra pràctica i assessorament, imperin els següents valors i principis:

RIGOROSITAT. Una de les exigències de el sector en el qual prestem serveis és la necessitat de treballar amb exactitud, precisió i minuciositat, tant en la redacció dels nostres escrits, com en l’assessorament prestat i en el compliment dels venciments dels nostres clients. Per tot això, ens comprometem a treballar amb la màxima rigorositat.

INTEGRITAT. Volem que la relació amb els clients de la Firma es fonamenti en la recíproca confiança i per això ens comprometem a actuar de forma íntegra, honrada, lleial, veraç i diligent.

TRANSPARÈNCIA. El fet de prestar serveis en una multitud de jurisdiccions, llunyanes en molts casos, sobretot per a clients internacionals, exigeix ​​treballar amb la màxima transparència i oferint sempre les màximes opcions o alternatives de les que disposin els clients. Amb això aspirem a generar la confiança necessària i permetre que el client sigui lliure i capaç de prendre les decisions que més li convinguin en cada moment.

EFICIENCIA I RAPIDESA. La gestió de carteres de propietat industrial i intel·lectual exigeix ​​administrar molts documents i venciments. Per fer-ho de forma eficient i ràpida, maximitzem els recursos de què disposem, aprofitem les sinergies que puguin generar-se en diversos països i ens donem suport en uns sistemes informàtics punters, que permeten escalar els recursos assignats i asseguren una gestió documental i informativa absolutament fiable.