ÈTICA I BON GOVERN – El nostre exercici professional no pot deslligar-se de l’acompliment estricte de les normes deontològiques que regeixen la nostra professió. Per a això, hem elaborat un Codi de Conducta a el qual es subjecten tots els professionals de la firma. A més, cada un dels professionals observa i té present constantment les normes locals que regulen l’exercici de la seva professió.

COMPLIMENT NORMATIU – Tots els professionals de la Firma mantenim una política de conflicte d’interessos i confidencialitat clara i transparent que es troba en l’apartat Notes Legals. Així mateix, mantenim una cobertura d’assegurances per responsabilitat civil a tota la regió i seguim una estricta política a la prevenció dels suborns i de el blanqueig de diners.

Els professionals de la signatura han d’informar el Comitè Executiu de qualsevol risc que percebin en relació a l’activitat dels seus respectius equips.

Per a més informació sobre la nostra manera de treballar, incloent les nostres polítiques de privacitat, compliment de normes, conflictes d’interès, etc. Vegeu la secció Notes Legals.

GESTIÓ DE PERSONES – GIRÓ MARTINEZ està format per persones. Això sembla una obvietat, però és important remarcar-ho, ja que elles són el recurs fonamental de la Firma i entorn d’elles ha de girar tot. Estem convençuts que un equip en el qual es respecti la persona en la seva sencera dignitat redundarà en benefici de tots: de la firma, dels seus membres i dels seus clients. D’altra banda, procurem assegurar efectivament condicions d’igualtat i fraternitat entre tots els membres de la firma, independentment de la seva raça, nació, sexe, origen, cultura i classe. De fet, ens enorgullim de tenir un equip divers, que treballa en col·laboració, de forma generosa i respectuosa, en un entorn en el qual es reconeixen i respecten les diferents circumstàncies i capacitats de cadascú.

PROJECTES SOCIALS – GIRÓ MARTINEZ cobreix una regió amb una població de més de 600 milions de persones que representen gairebé el 10% de la població mundial. La importància econòmica d’aquesta regió és evident. No obstant això, molts d’aquests països tenen uns nivells de pobresa excessivament elevats. La nostra activitat no pot deslligar-se dels reptes que tenen aquestes societats; fonamentalment, la desigualtat econòmica i la pobresa. Per això destinem una part substancial dels beneficis de la nostra activitat a projectes solidaris a la regió. Cada any publicarem un informe en què detallarem aquests projectes.