ADVOCAT RESPONSABLE – La direcció de cada assumpte encarregat correspon a un membre de la Signatura que coordina la feina dels professionals que intervenen en cada cas. Els professionals a nivell local presten l’assessorament relatiu a la seva jurisdicció, tant legal com a tècnic, i s’encarreguen de realitzar els tràmits corresponents en representació dels clients / sol·licitants davant les oficines de patents i marques o davant els tribunals del seu país.

ADMINISTRACIÓ – Compartim una administració centralitzada i un únic sistema d’informació / documentació. Amb això evitem duplicitats, maximitzem esforços, minimitzem riscos i reduïm costos, sobretot en la gestió de carteres internacionals de patents i marques.

COMUNICACIONS – La comunicació amb el client es dirigeix ​​pels responsables locals, que presten l’assessorament substantiu i procedimental sobre cada assumpte. No obstant això, la correspondència, el seu arxiu i seguiment es canalitza per l’equip administratiu de forma centralitzada, per facilitar la comunicació, disminuir riscos i minimitzar costos.

COMITÈ EXECUTIU – Els professionals de la firma es coordinen per un Comitè Executiu que cohesiona i dinamitza als equips de cada país.

ESTRUCTURA CORPORATIVA – Estem organitzats com firmes locals o professionals autònoms a cada país, complint amb les normatives nacionals. Al Brasil, per qüestions regulatòries, tenim un acord de cooperació estratègica amb el despatx Menezes GOMES.

Per a més informació vegeu l’apartat Notes Legals.

Para más información véase el apartado Notas Legales.